Ztracené bednění cena stracené bednění ceník betonové tvárnice

Ztracené bednění, Stracené bednění, šalovací tvárnice, stracené bednění ceník, ztracené bednění ceník, ztracené bednění cena, ceny ztraceného bednění, cena bednění

Bednění věnce

Posted by admin On Prosinec - 20 - 2011


Bednění věnce

Bednění věnce lze provést mnoha způsoby. Optimální řešení nabízí projektová dokumentace, která by měla obsahovat detailní popis jak z hlediska použitého materiálu, tak i detailní návod, jak provést bednění věnce.

Bednění pozedního věnce se může na jedné stavbě nacházet několikrát. Jeho úlohou je vyvázání zdiva/svázat zdivo/ nosné svislé konstrukce s konstrukcí vodorovnou, kterou tvoří strop.

Jak provést bednění věnce

Bednění věnce vychází z předepsané konstrukce stropu.

Pokud použijeme prefabrikované stropní dílce, musíme po jejich osazení na nosné zdivo provést jejich spojení. Výztuž se klade na všechny nosné zdi a vzájemně se spojuje vázacím drátem.

Bednění věnce může být zhotoveno ze speciální tvárnice, které se říká věncovka. Ty jsou již předem opatřené tepelnou izolací a pouze se uloží do malty po okrajích zdi. Výška věnce by měla být stejná, tedy ideálně schodná s výškou hotové stropní konstrukce.

Pro funkci bednění věnce lze použít jakoukoli tvarovku vhodné výšky a šířky. Mezi věncovku a strop se namontuje nosná část pozedního věnce, tvořená z ocelové výztuže do podoby armo košů. Bednění věnce vyžaduje vhodné doplnění o tepelnou izolaci. Na úzké zdi je izolace většinou málo, nebo se vynechá úplně. Následuje vybetonování věnců. Nejlépe je provádět práci ručně a přidržovat bednící tvarovku, aby nevypadla.

Leave a Reply

Designed by