Ztracené bednění cena stracené bednění ceník betonové tvárnice

Ztracené bednění, Stracené bednění, šalovací tvárnice, stracené bednění ceník, ztracené bednění ceník, ztracené bednění cena, ceny ztraceného bednění, cena bednění

Bednění věnce

Posted by admin On Prosinec - 20 - 2011 ADD COMMENTS


Bednění věnce

Bednění věnce lze provést mnoha způsoby. Optimální řešení nabízí projektová dokumentace, která by měla obsahovat detailní popis jak z hlediska použitého materiálu, tak i detailní návod, jak provést bednění věnce.

Bednění pozedního věnce se může na jedné stavbě nacházet několikrát. Jeho úlohou je vyvázání zdiva/svázat zdivo/ nosné svislé konstrukce s konstrukcí vodorovnou, kterou tvoří strop.

Jak provést bednění věnce

Bednění věnce vychází z předepsané konstrukce stropu.

Pokud použijeme prefabrikované stropní dílce, musíme po jejich osazení na nosné zdivo provést jejich spojení. Výztuž se klade na všechny nosné zdi a vzájemně se spojuje vázacím drátem.

Bednění věnce může být zhotoveno ze speciální tvárnice, které se říká věncovka. Ty jsou již předem opatřené tepelnou izolací a pouze se uloží do malty po okrajích zdi. Výška věnce by měla být stejná, tedy ideálně schodná s výškou hotové stropní konstrukce.

Pro funkci bednění věnce lze použít jakoukoli tvarovku vhodné výšky a šířky. Mezi věncovku a strop se namontuje nosná část pozedního věnce, tvořená z ocelové výztuže do podoby armo košů. Bednění věnce vyžaduje vhodné doplnění o tepelnou izolaci. Na úzké zdi je izolace většinou málo, nebo se vynechá úplně. Následuje vybetonování věnců. Nejlépe je provádět práci ručně a přidržovat bednící tvarovku, aby nevypadla.

Zdění ztracené bednění postup

Posted by admin On Prosinec - 18 - 2011 ADD COMMENTS


Ztracené bednění technologický postup pro zdění

Zdění z tvárnic pro ztracené bednění se provádí různými způsoby. Jednak záleží na:

Složitost stavby- volíme takový technologický postup zdění, který bude nejméně náročný a přesto bude zárukou dobře vykonané práce.

Velká stavební firma bude postupovat při zdění ztraceného bednění jednak podle projektové dokumentace. Ta ovšem nikterak nestanovuje, jak se práce provádí. V projektové dokumentaci po konzultaci s projektantem můžete nechat předepsat použití přesných tvárnic pro zdivo ze ztraceného bednění. Pokud architekt bude chtít předepsat svislou ocelovou výztuž, ptejte se, zdali je to nutné. Místo ní můžete při betonáži použít kvalitnější třídu betonu. Horizontální ocelová výztuž se klade při tvorbě věnce do nejvyšší řady tvarovek.

Přesné tvárnice ztracené bednění- Technologický postup stavby

Pokud máme k dispozici přesné tvárnice s rozměrovou odchylkou +- 1 milimetr, kladou se tvárnice pro ztracené bednění na sucho bez použití malty. Je možné jednotlivé tvarovky v místě styku zajistit pouze bodově tmelem, nebo řídkou maltou. Pokud jsou základy zesíleny o ocelovou výztuž, musíme dbát na její správné uložení v tvárnicích.

Zdění základní řady ztraceného bednění- doporučený technologický postup pro zdění

Položení první řady:

Nejtěžším úkolem pro stavitele je správné umístění první řady zdiva. Položíme všechny rohové a koncové tvárnice na sucho. Použijeme buď samonivelační laser, nebo hadicovou vodováhu. Poté položíme každou tvárnici zplna do maltového lože a vyrovnáme ji.

Technologický postup dále doporučuje provést betonáž do poloviny výšky tvárnice. Podklad i tvarovky řádně několikrát pokropíme vodou, aby zbytečně nesály vodu z betonové směsi, kterou poté pěchujeme do tvarovek. Po vyzdění další řady provedeme opět betonáž ztraceného bednění do poloviny další tvárnice. Stejný technologický postup pro zdění ztraceného bednění použijeme do výšky celého podlaží.

Tento postup pro zdění tvárnic pro ztracené bednění je výhodný pro stavbu svépomoci.

Designed by